روش سوم آفلاین

  ۱ – مراجعه به منوی” طرح های تخفیفی “ یا

فروشگاه تخفیفی.

  ۲ – انتخاب ” تخفیف کارت مورد نظر ” .

  ۳ – واریز مبلغ به کارت با شماره  :

” ۵۰۲۲-۲۹۱۰-۷۲۱۷-۵۱۸۳  ” بانک پاسارگاد بنام علیرضا هندی نسب.

  ۴ – ارسال تصویر ” فیش واریزی + کارت ملی ” به شماره  ” ۰۹۰۳۱۱۵۹۲۶۸ ” .

روش دوم آنلاین

  ۱ – مراجعه به طرح های تخفیفی .

  ۲ – انتخاب ” طرح تخفیفی”بر اساس نیاز  انفرادی ، خانواده .

  ۳ – انتخاب ” تخفیف کارت مورد نظر ” .

  ۴ – کلیک بر روی کلید ” خرید محصول ” .

  ۵ – تکمیل نمودن ” مشخصات سفارش ” جهت دریافت تخفیف کارت .

  ۶ – انتخاب درگاه ” بانک پاسارگاد ” و پرداخت اینترنتی

روش اول آنلاین

  ۱ – مراجعه به منوی فروشگاه تخفیفی.

  ۲ – انتخاب ” نوع تخفیف کارت ” بر اساس نیاز  انفرادی ، خانواده و سقف

خدمات بی نهایت .

  ۳ – کلیک بر روی کلید ” خرید محصول ” .

  ۴ – تکمیل نمودن ” مشخصات سفارش ” جهت دریافت تخفیف کارت .

  ۵ – انتخاب درگاه  ” بانک پاسارگاد ” و پرداخت اینترنتی .